Zmieniamy aplikację SolidGO na Connect Alarm


„W związku z koniecznością podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowanych systemów, informujemy, że z dniem 01.04.2021 dotychczasowa aplikacja SolidGo przestała funkcjonować i została zastąpiona aplikacją ConnectAlarm. Rekomendujemy pobranie i instalację nowej aplikacji.Ustawienia serwera, ID centrali oraz Państwa kody pozostają bez zmian. Nowa aplikacja mobilna to większe bezpieczeństwo i znacznie większa funkcjonalność.”